Odszedł Komandor Oskar Janowski - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Odszedł Komandor Oskar Janowski

Oskar Janowski

Urodzony w Wilnie 14.10.1932 r., przyjechał do Elbląga z rodziną ostatnim transportem w 1946 r. Ojciec Oskara, Edward, otrzymał tu pracę w elektrowni. Oskar kontynuował naukę, od 1947 r. rozpoczął swoją przygodę z żeglarstwem wspólnie z ojcem - w Związkowym Kole Sportowym Elektrowni. Następnie Oskar przechodził do Ligi Morskiej, Ligi Przyjaciół Żołnierza, MKKF Elbląg. Patent sternika uzyskał w 1953 r. Pływał na jachtach morskich Smok (52 m2 żagla), Rybitwa (38 m2), Hanka (34 m2), Poganin (40 m2), Foka (25 m2), początkowo jako żeglarz, później kapitan. W roku 1959 uzyskał patent jachtowego sternika morskiego.

Studia ukończył na Politechnice Gdańskiej i związał się z Trójmiastem pracując w Gdańsku i w Gdyni. Uczestniczył w pełnomorskich rejsach żeglarskich na „Zewie Morza” jako załogant, później jako oficer na „Argo”, „Jan z Kolna” oraz „Rodło”.

Należał do Morskiego Związkowego Klubu Żeglarskiego – Gdynia, a od 1.03.1970 r. do YACHT KLUBU POLSKI. Weryfikował patent instruktora żeglarstwa w 2002 r.

Był aktywnym członkiem YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA, wybieranym do Zarządów kolejnych kadencji. Wniósł wiele zaangażowania do prac w Zarządzie Głównym YKP, został Wicekomandorem Honorowym oraz był odznaczony Komandorią.

W uznaniu zasług za pracę zawodową i działalność społeczną odznaczony był medalami Zasłużony Pracownik Morza, Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Honorowa Odznaka POZŻ, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł na wieczną wachtę 24 stycznia 2015 r. Cześć jego pamięci!