Zakończony rejs marzeń - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Zakończony rejs marzeń

Autor relacji:

Autorem zdjęć z uroczystości jest pan Waldemar Olcho-Bauza.

Zjawa wyrusza z Gdyni

Po 80 latach od wypłynięcia pierwszej ZJAWY z portu w Gdyni, młodzieżowa harcerska załoga na jachcie ZJAWA IV, symbolicznie dokończyła rejs Władysława Wagnera - pierwszego polskiego żeglarza, który opłynął kulę ziemską pod żaglami. Władysław Wagner żeglował w latach 1932-1939.

Nie było Mu dane wrócić do kraju. Wybuch wojny zatrzymał żeglarza i jacht poza Ojczyzną. Potem zapomniany, pozostał na obczyźnie. Zmarł na Florydzie 20 lat temu, jako bardzo szanowany obywatel świata.

O tych wydarzeniach napisało wielu żeglarzy, gdyż rok 2012 z inicjatywy żeglarzy z Chicago, a przede wszystkim kpt. Andrzeja Piotrowskiego, który zainicjował ten pomysł, proklamowany został Rokiem Władysława Wagnera.

Tablica Władysława Wagnera w Gdyni

Komandor YACHT KLUBU POLSKI LONDYN Jerzy Knabe stworzył grupę roboczą na stronie internetowej Klubu i rozpoczęto przygotowania. Trzy okrągłe rocznice nadawały rytm pracy. Wspaniały zespół stworzyli Panowie: Komandor Jerzy Knabe i Kpt. Andrzej Radomiński z Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża.

W dniach 21-22 stycznia 2012 roku, na wyspie Beef Island na Karaibach, odsłonięto pierwszą tablicę poświęconą Władysławowi Wagnerowi. Był to Światowy Zlot Żeglarski, w którym uczestniczyło ponad 300 żeglarzy, około 50 jachtów, a największym był STS „Fryderyk Chopin”. Były również jachty z Kmdr Michałem Lasterem z YKP SAN FRANCISCO, Kmdr Jerzym Knabe z YKP LONDYN, a Bandera biało czerwona rozjaśniała horyzont przenosząc symbolicznie kawałek Ojczyzny na Karaiby. Grano Hymn Narodowy.

Następną tablicę na głazie odsłonięto 8 lipca 2012 r. przed budynkiem C.W.M. w Gdyni, o czym relacjonowałem wcześniej, jak również pisał Komandor Jerzy Knabe.

W dniu 15 września 2012 r, w dwudziestą rocznicę śmierci, nastąpiło odsłonięcie kolejnej - tym razem ufundowanej przez PZŻ - tablicy poświęconej Kapitanowi Władysławowi Wagnerowi. Tablica umieszczona jest na południowym falochronie basenu jachtowego im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.

Jako pierwszy Polak, Kapitan Władysław Wagner rozpoczyna tworzenie historii, która zapisywana będzie kolejnymi tablicami polskich żeglarzy w otwartej przez Pana Wojciecha Szczurka, Prezydenta miasta Gdyni, Alei Żeglarstwa Polskiego.

Zjawa IV kończy rejs w Gdyni

O godz. 17:00, w pełnej Gali Flagowej, do basenu jachtowego wpłynęła ZJAWA IV z młodzieżową harcerską załogą powracając z długiego rejsu, który kończy symbolicznie wokółziemską wyprawę Kapitana Władysława Wagnera.

Załoga witana była przez Orkiestrę Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej oraz licznie przybyłą Rodzinę. Obecni byli przedstawiciele Marynarki Wojennej R.P., z Wiceadmirałem, zastępcą Dowódcy Marynarki Wojennej, Szefem Sztabu Jerzym Petzem, Prezydentem miasta Gdyni Panem Wojciechem Szczurkiem, Panią Anną Wypych-Namiotko wiceminister – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Załogę witali również Marszałek Województwa Pomorskiego Pan M.Struk, Wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego kpt. Maciej Leśny, Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Kpt. Andrzej Królikowski, Naczelnik Harcerstwa Polskiego R.P. Hm. Małgorzata Sinica, Komandor Z.Gł. YACHT KLUBU POLSKI Janusz Marek Taber, Brat Wybrzeża z Mesy Kaprów Polskich - współorganizator obchodów Uroczystości z okazji Roku Władysława Wagnera Kpt. Andrzej Radomiński oraz licznie zgromadzeni żeglarze, mieszkańcy Gdyni i miłośnicy żeglarstwa.

Na pokładzie ZJAWY IV: Janusz Marek Taber i Jadwiga Taber z YKP WARSZAWA

Sprzyjająca słoneczna pogoda zachęcała do wielu pytań, na które odpowiadała załoga ZJAWY IV, natomiast na zgłodniałych czekał kocioł wspaniałej, wojskowej grochówki.

Jako żeglarze, w młodości czytający o przygodach Władysława Wagnera, zastanawiamy się czy Kapitan Władysław Wagner, niegdyś mieszkaniec wtedy młodej Gdyni, doczeka się uhonorowania poprzez nadanie jednej z ulic w mieście imienia „Kapitana Władysława Wagnera.” To właśnie Gdyńskie Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej nadało Mu Honorowy Tytuł Kapitana Żeglugi Wielkiej.

Na pokładzie ZJAWY IV: Jadwiga Taber i autor fotorelacji - Waldemar Olcho-Bauza

Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI, 4 kwietnia 2012 roku, wystąpił do Przewodniczącego Kapituły - Wójta Gminy Kosakowo o wmurowanie w Rewie w Alei Zasłużonych Ludzi Morza, tablicy dla Kapitana Władysława Wagnera. W tym roku nie powiodło się. Mamy nadzieję na rok przyszły.

YACHT KLUB POLSKI dokonał również wpłaty na dofinansowanie tablicy pod C.W.M. - podczas Uroczystości otrzymaliśmy osobiście podziękowanie od Pani Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. I chociaż Władysław Wagner nie był członkiem YKP, ale był jednym z nas - był takim samym marzycielem. Dlatego będziemy, jako YKP, popierali każdą akcję w której dostrzeżono polskiego żeglarza.

Zachęcam do obejrzenia krótkiej relacji fotograficznej, której autorem jest Pan Waldemar Olcho-Bauza.

Miłego oglądania.

Komandor Z.Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Janusz Marek Taber