Relacja z udziału przedstawicieli YACHT KLUBU POLSKI w Uroczystościach związanych z Rokiem Władysława Wagnera - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Relacja z udziału przedstawicieli YACHT KLUBU POLSKI w Uroczystościach związanych z Rokiem Władysława Wagnera

które odbyły się w dniu 08 lipca 2012 r. na terenie Gdańska i Gdyni.

Autor relacji:

Rok Władysława Wagnera, pierwszego polskiego żeglarza, który w latach 1932-1939 opłynął pod żaglami kulę ziemską na trzech jachtach o nazwach ZJAWA, ZJAWA II i ZJAWA III, rozpoczął się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej na wysepce Beef Island na Karaibach w dniach 21-22 stycznia 2012 r.

Od lewej: Brat Wybrzeża kpt. Hubert Koleśnik, Komandor Z.Gł. YKP Janusz Marek Taber, Brat Wybrzeża kpt. Andrzej Kaszyński - wyróżniony właśnie Nagrodą Chwały Mórz - Toporem Kaperskim, Jadwiga Taber z YKP WARSZAWA

Władysław Wagner nie był żeglarzem z YACHT KLUBU POLSKI, był harcerzem. Ale żeglarze z Klubu polonijnego YACHT KLUB POLSKI LONDYN, ogłosili rok 2012, ROKIEM WŁADYSŁAWA WAGNERA. W roku tym, przypadają trzy ważne Rocznice: 100 lecia Urodzin, 80 lecia wypłynięcia w wokółziemski rejs, i 20 Rocznica odejścia na wieczną wachtę, zapomnianego w swojej Ojczyżnie żeglarza Polaka.

Przygotowania odbywały się pod czujnym nadzorem i wielkim zaangażowaniu Komandora Jerzego Knabe z YACHT KLUBU POLSKI LONDYN.

W dniach 06-08 lipca 2012 r. Gdańsk i Gdynię opanowali żeglarze, gdyż jak co roku odbywały się dni Baltic Sail. Była to doskonała okazja do zaprezentowania szerszym kręgom żeglarzy i społeczeństwa, postaci Władysława Wagnera. Koordynatorem i organizatorem był kpt. Andrzej Radomiński, żeglarz, publicysta, dziennikarz i filmowiec.

Przed południem dnia 08 lipca 2012 r. w kościele Morskim w Gdyni przy ul Portowej 2 w intencji Władysława Wagnera celebrowana była Msza Św. w której uczestniczyli licznie zgromadzeni żeglarze i harcerze, i organizatorzy obchodów oraz Rodzina.

Komandor Honorowy YKP Londyn Jerzy Knabe i Komandor YKP Londyn Leszek Ulewicz na nabrzeżu w Gdyni

YACHT KLUB POLSKI reprezentowali: Komandor Z. Gł. YACHT KLUBU POLSKI Janusz Marek Taber z Małżonką Jadwigą, Komandor Jerzy Knabe z YACHT KLUBU POLSKI LONDYN, Komandor Jan Gożdzikowski z YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA.

Organizatorów obchodów reprezentowali: Komendant Centrum Wychowania Morskiego ZHP harcmistrz Tomasz Maracewicz oraz kpt. Andrzej Piotrowski z Chicago, Andrzej Radomiński reprezentujący Mesę Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża i Janusz Słowiński reprezentujący Jacht Klub Polski KOTWICA oraz bardzo czynnie działające w sprawie Władysława Wagnera Stowarzyszenie Polskich Krótkofalowców.

Następnie odbyło się spotkanie z członkami Rodziny Władysława Wagnera, które poprowadził Kapelan Ludzi Morza Ojciec Edward Pracz. Po godzinnej rozmowie, udano się na cmentarz Witomino, gdzie Rodzina i przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów, na grobie braci Jana i Władysława Wagnerów.

Parada jachtów i salwy na cześć W Wagnera - Gdynia

O godz.14.00 na Motławie w Gdańsku odbyła się parada licznie przybyłych na Uroczystości jachtów: ze Szczecina, Kołobrzegu, Gdyni oraz Szwecji, Litwy, Danii, Niemiec. Następnie liczna flotylla wypłynęła do Gdyni, by uczestniczyć w prezentacji białych żagli widzom i mieszkańcom Sopotu i Brzeżna, a następnie wpłynąć w szyku, do basenu jachtowego im.gen. Mariusza Zaruskiego.

O godz.18.00 w basenie jachtowym przed budynkiem Centrum Wychowania Morskiego, skąd 80 lat temu wypłynął Władysław Wagner, rozpoczęły się Uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej postać żeglarza i Jego wokółziemski rejs.

Tablica upamiętniająca początek rejsu W. Wagnera dookoła świata

Tablica projektu stryjecznej Wnuczki Władysława Wagnera, Pani Olimpii Dębskiej odlana została z brązu przez artystę rzeżbiarza Adama Arabskiego. YACHT KLUB POLSKI, podjętą Uchwałą na zebraniu Zarządu Głównego, partycypował w kosztach wykonania tablicy.

Uroczystości przebiegały zgodnie z ceremoniałem morskim. Na wydaną komendę, przy świście gwizdka, na maszt zostały podniesione Bandery: Polskiego Związku Żeglarskiego, YACHT KLUBU POLSKI, proporzec Komandora Z. Gł. YKP, Bandery Związku Harcerstwa Polskiego i Bractwa Wybrzeża. Następnie Duszpasterz Ludzi Morza Ojciec Edward Pracz, poświęcił tablicę, odsłoniętą przez Naczelnika Harcerstwa Polskiego druhnę hm. Małgorzatę Sinica i kpt. Andrzeja Kaszyńskiego.

Maszt przy budynku CWM ZHP Gdynia

Komandor Jerzy Knabe, w kilku słowach przedstawił dotychczasowe Uroczystości Roku Władysława Wagnera, a kpt. kpt. Andrzej Piotrowski i Andrzej Radomiński, wygłosili krótkie gawędy o wadze dokonań Władysława Wagnera i konieczności kultywowania naszych tradycji i historii morskiej.

Po zakończeniu Uroczystości przed masztem flagowym, uczestnicy oraz zgromadzeni goście, udali się przed budynek Klubowy, aby uczestniczyć w prezentacji z przesłaniem Mabel Wagner -Wdowy po kapitanie Władku. Została również odsłonięta kompozycja malarska Pani Olimpii Dębskiej, upamiętniająca PIERWSZY POLSKI REJS DOOKOŁA ŚWIATA.

Drugą częścią Uroczystości, było nadanie Nagrody Chwały Mórz Bractwa Wybrzeża -Kaperskiego Topora Bojowego, kapitanowi Andrzejowi Kaszyńskiemu, nestorowi polskiego żeglarstwa, uczestnikowi wielu wspaniałych i udanych wypraw żeglarskich.

Ceremonia odbyła się na pokładzie jachtu ZJAWA IV. Poprowadził ją Kapitan Krajowy Bractwa Wybrzeża- Jerzy Demetraki Paleolog. Laudację wygłosił Majordomus Bractwa Wybrzeża Brat Andrzej Radomiński.

Zjawa IV

O godz. 19.00 odbyło się uroczyste pożegnanie jachtu ZJAWA IV, wypływającego w dwumiesięczny rejs, symbolicznie upamiętniający podróż Władysława Wagnera, rejs na Bałtyk i Morze Północne - „Podług słońca i gwiazd”. Załogę odprawiła Naczelnik Harcerstwa Polskiego druhna hm. Małgorzata Sinica, a pobłogosławił Brat Wybrzeża ks. kpt . jachtowy Andrzej Jaskuła. Wyjście w morze jachtu ZJAWA IV, w honorowej asyście flotylli, zakończyło Uroczystości w Gdyni.

Wówczas przedstawiciele YACHT KLUBÓW POLSKI, Bractwa Wybrzeża, organizatorzy Roku Władysława Wagnera, udali się do Gdańska na Wyspę Spichrzów, do Klubu Ludzi Morza, o nazwie ZEJMAN, celem uczestniczenia w Uroczystym Jubileuszu z okazji XXX lecia powołania YACHT KLUBU POLSKI LONDYN.

Organizatorzy - Bractwo Wybrzeża i YKP

Gospodarzami spotkania byli: Komandor Jerzy Knabe z YACHT KLUBU POLSKI LONDYN, kpt. Andrzej Radomiński z Bractwa Wybrzeża oraz Gospodarze ZEJMANA kpt. Andrzej Dębiec z Małżonką Dorotą.

Wnętrze i wystrój Klubu, to eksponaty morskie i marynistyczne obraz, zgromadzone w niespotykanej nigdzie indziej na świecie obfitości – ponad 17 tysięcy sztuk. Tak recenzują uczestnicy wielu wypraw żeglarskich oraz zawodowi kapitanowie i marynarze, którzy wielce cenią panującą tu atmosferę. Przykładem jest kpt. Jerzy Radomski, który powrócił do kraju po 32 latach żeglowania na jachcie CZARNY DIAMENT.

Organizatorzy - Bractwo Wybrzeża i YKP

Uroczystości Jubileuszu XXX lecia powstania YACHT KLUBU POLSKI LONDYN, otworzył Komandor Jerzy Knabe, współzałożyciel, wieloletni Sekretarz a następnie Komandor Klubu. Po trzydziestu latach, przekazał Klub w młodsze, ale godne ręce Komandorowi Leszkowi Ulewiczowi. Natomiast Zarząd Klubu, nadał Komandorowi Jerzemu Knabe Honorową Godność YACHT KLUBU POLSKI LONDYN.

Komandor Jerzy Knabe serdecznie przywitał przybyłych Gości, a następnie udzielał głosu działaczom żeglarskim, zasłużonym dla spraw będących głównymi tematami spotkania, dotyczącymi YACHT KLUBU POLSKI w kraju i na świecie, dokonaniami w Bractwie Wybrzeża, i przebiegiem Uroczystości Roku Władysława Wagnera.

Jadwiga i Janusz Taber

Komandor Z. Gł. YACHT KLUBU POLSKI Janusz Marek Taber w imieniu całego stowarzyszenia, przekazał Jubilatom pamiątkowy DYPLOM oraz List Gratulacyjny. Następnie pamiątkowy DYPLOM w imieniu Komandora Władysława Kowalczyka oraz Koleżanek i Kolegów z YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA, przekazała przedstawicielka Klubu Pani Jadwiga Taber. Komandor Leszek Michalski, Waldemar Kugler oraz Sławomir Rusiecki, którzy reprezentowali YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW, przekazali Jubilatom obraz olejny przedstawiający pejzaż żeglarski z dedykacją.

Wspomnienia żeglarskie, gawędy i toasty na cześć Jubilatów YKPL oraz nowego Laureata Nagrody Bractwa Wybrzeża, trwały przez wiele godzin. Również obecność wielu przedstawicieli polskich środowisk żeglarskich działających za granicą, była doskonałą i wykorzystaną okazją do integracji i nawiązywania nowych kontaktów.

Zgodnie z panującym w ZEJMANIE zwyczajem, gdy ilość Braci Wybrzeża lub uczestników innych spotkań spadnie na Sali poniżej siedmiu - lokal zostaje zamknięty… Nastąpiło to o godz. 04:30. Był już poniedziałek, 09 lipca 2012 r.

Relację napisał uczestnik wszystkich Uroczystości w Gdańsku i Gdyni oraz Klubie ZEJMAN, ale również rejsu po Zatoce Gdańskiej na jachcie s/y ARK z Kołobrzegu, na którym dowodził członek Klubu żeglarskiego TRAMP w Mielnie, kpt. Zbigniew Bobiński.

Warszawa 16 lipca 2012 r.

Komandor Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Janusz Marek Taber