Szanowne Koleżanki i Koledzy żeglarze YACHT KLUBU POLSKI KALISZ - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Szanowne Koleżanki i Koledzy żeglarze YACHT KLUBU POLSKI KALISZ

Szanowne Koleżanki i Koledzy żeglarze
YACHT KLUBU POLSKI KALISZ

W imieniu całej społeczności żeglarskiej YACHT KLUBU POLSKI, z okazji Jubileuszu 35 lecia powołania Klubu, składam żeglarskie serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, udanych rejsów oraz nieza­pomnia­nej przygody.

Inicjatorzy i współzałożyciele YACHT KLUBU POLSKI KALISZ, mieli określony cel i zapewne takie było ich marzenie, aby Klub rozwijał swoją działalność żeglarską będąc jedną z alternatyw zainteresowania sportami wodnymi młodzieży ale i wszystkich mieszkańców miasta Kalisz.

Uważam, że cel ten został osiągnięty, skoro przetrwaliście 35 lat i wiele lat społecznej pracy jest przed wami. To jaki będzie Klub zawsze zależy od ludzi, którzy tworzą atmosferę, kształtują charaktery, dbają o zasady etyki i etykiety. YACHT KLUB POLSKI, jako stowarzyszenie Klubów od 88 lat jest wzorem, wyznacza kierunki działania w polskim żeglarstwie, lojalność i odpowiedzialność stawia jako priorytety. Jesteście jednym z 19 Klubów w kraju, a wliczając 5 Klubów polonijnych, stanowimy największą żeglarską organizację.

Jubileusz 35 lecia to wspaniałe karty historii,zapisane przez waszych poprzedników, Komandorów i członków Zarządu, jak i oddanych społecznej pracy działaczy. Młodzież która jest w Klubie nauczy się odpowiedzialności, gdy ster Klubowy, będzie w dobrych rękach. O takim żeglarstwie marzył przed laty Generał Mariusz Zaruski, i takie Kluby przetrwają dla pokoleń w naszym stowarzyszeniu.

Gratuluję wszystkim, którzy byli przez te 35 lat i są nadal, a społeczna praca przynosi radość, satysfakcję i chęć dzielenia się wiedzą żeglarską z innymi.

Komandor Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Janusz Marek Taber