Relacja z ogólnopolskiego rozpoczęcia letniego sezonu żeglarskiego w YACHT KLUBIE POLSKI INOWROCŁAW - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Relacja z ogólnopolskiego rozpoczęcia letniego sezonu żeglarskiego w YACHT KLUBIE POLSKI INOWROCŁAW

Autor relacji:

W dniu 19 maja 2012 r. w Łącko k/Pakości na terenie ośrodka żeglarskiego YACHT KLUBU POLSKI INOWROCŁAW o godz. 12.00 Komandor Klubu Jacek Byner, wydał komendę do podniesienia Bandery YACHT KLUBU POLSKI.

Uroczyste podniesienie Bandery zgromadziło na terenie przystani wszystkich członków Klubu, ich Rodziny oraz wielu miłośników żeglarstwa. Również ogólnopolskie rozpoczęcie letniego sezonu żeglarskiego w YKP INOWROCŁAW, miało na celu wyróżnienie przez Zarząd Główny właśnie tego Klubu, w związku z 65-tą rocznicą powołania Klubu oraz 35 –tą rocznicą wznowienia żeglarskiej działalności po reaktywacji 1977 roku.

Jest to zasługa oddanych działaczy, wśród których należy wymienić Komandorów Lucjusza Głowackiego, Bolesława Adanowicza, Jerzego Trzebuchowskiego, wieloletniego Prezesa B.O.Z.Ż. Jana Goralewskiego oraz Aleksandra Rachna, Andrzeja Wojciechowskiego, Jacka Bynera i wielu wielu innych.

W Uroczystościach uczestniczyli licznie przybyli zaproszeni Goście, wśród których byli:

Komandor Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI Janusz Marek Taber z Małżonką Jadwigą, która reprezentowała również YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, Komandor YACHT KLUBU POLSKI BIELSKO Norbert Szymała z Małżonką Lucyllą członkiem Zarządu Klubu, Komandor Klubu Jacek Zieliński YACHT KLUB POLSKI KALISZ, Komandor Klubu Mieczysław Mikołajczyk YACHT KLUB POLSKI BYDGOSZCZ, Komandor Jerzy Karbownik Sekretarz Generalny Z.Gł. YKP reprezentujący YACHT KLUB POLSKI OLSZTYN oraz Pani Barbara Wawrzyniecka członek Klubu. Wśród zaproszonych Gości władze samorządowe reprezentowali: Pan Prezydent miasta Inowrocław Ryszard Brejza, Starosta Inowrocławski Pan Tadeusz Majewski, Burmistrz miasta Pakość Pan Wiesław Kończal, którzy przez Zarząd Główny YKP zostali uhonorowani Brązowym Medalem 85 –lecia YACHT KLUBU POLSKI. Medalem Brązowym zostali uhonorowani również Panowie Maciej Kopczyński i Marek Aleksander. Natomiast Pałuckie W.O.P.R. w Żninie wyróżniono Srebrnym Medalem 85-lecia YKP, za wieloletnią pomoc i wspieranie Klubu, podczas organizowanych letnich akcji żeglarskich dla dzieci i młodzieży.

Najwyższym odznaczeniem YACHT KLUBU POLSKI KOMANDORIĄ YKP, Komandor Janusz M. Taber udekorował Komandora Klubu Jacka Bynera, wieloletniego sekretarza Klubu Kol. Lidię Owedyk, członków Zarządu i działaczy, Kol. Kol. Andrzeja Wojciechowskiego, Grażynę Pawlak, Piotra Dudzisza. Natomiast Osobistym Patentem Flagowym, wyróżnionych zostało 29 członków Klubu. Działalność Klubu to również współpraca z innymi stowarzyszeniami.

Zaprzyjażniony żeglarski Klub LOK POPIEL w Kruszwicy , reprezentował wieloletni Komandor Klubu Andrzej Kornaszewski, który wręczył Komandorowi Jackowi Bynerowi pamiątkową statuetkę, a na ręce Kol. Lidii Owedyk przepiękny bukiet kwiatów dla wszystkich Koleżanek w Klubie. Reprezentujący liczne środowiska sportowe ale i urzędy państwowe zaproszeni Goście,uhonorowali Jubilatów wieloma pamiątkowymi Dyplomami.

Oficjalne Uroczystości zakończono lampką szampana, następnie Komandor Jacek Byner zaprosił wszystkich na znakomity poczęstunek. Wspomnienia i plany na przyszłość przeciągnęły się do póżnych godzin nocnych, początkowo w licznym gronie, natomiast wraz z zachodem słońca śpiewano żeglarskie pieśni i bawiono się przy miłej muzyce tanecznej w mniejszych grupach na terenie urokliwej przystani.

Pełniąc funkcję Komandora Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI, składam Jubilatom serdeczne gratulacje, natomiast oceniając przygotowanie i organizację Uroczystości jako całość, uznaję że Komandor Klubu, Zarząd Klubu oraz wszyscy jego członkowie swoim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem, wykazali że jako organizatorzy i żeglarze zasługują na najwyższe uznanie. Oceniam również bardzo wysoko i pozytywnie jubileuszowe wydanie „Zarys historii YACHT KLUBU POLSKI INOWROCŁAW” którego autorem jest Komandor Lucjusz Głowacki, od zawsze pracujący dla Klubu.

Składam wszystkim serdeczne podziękowanie i żeglarskie pozdrowienie

Komandor Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Janusz Marek Taber

Warszawa 21 maja 2012 r.