Rejs kpt. Cezarego Wolskiego - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Rejs kpt. Cezarego Wolskiego

YACHT KLUB POLSKI powołany w 1924 roku, w celu propagowania polskiego żeglarstwa, realizując swoje statutowe cele, popiera projekt członka YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN, kapitana Cezarego Wolskiego, którego zamierzeniem jest okrążenie globu ziemskiego na jachcie żaglowym.

Rejs ten połączony byłby z udziałem w regatach Sydney—Hobart, uznawanych za jedne z najtru­dniejszych.

Udział jednego z członków naszego stowarzyszenia w tych regatach jest nobilitujący, a uczestnikom i zwycięzcom zapewnia sławę międzynarodową. Doświadczenie żeglarskie kapitana Cezarego Wolskiego, dotychczasowe sukcesy regatowe oraz zdolności organizacyjne dają rękojmię, że podjęty projekt skazany jest na sukces i w pełni zasługuje na pomoc i poparcie.

Dla YACHT KLUBU POLSKI udział w regatach pod naszą banderą byłby niewątpliwym zaszczytem i popularyzacją zarówno Klubu jak i naszej bandery w świecie żeglarskim i międzynarodowym.

Życzymy sukcesu!

Sekretarz Generalny Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Jerzy Karbownik

Komandor Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Janusz Marek Taber

Warszawa, 21 stycznia 2012 r.