"Bandera i mundur spoiwem YACHT KLUBU POLSKI" - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

"Bandera i mundur spoiwem YACHT KLUBU POLSKI"

- Jakie to uczucie stać na czele jednej z najstarszych i największych organizacji żeglarskich w Polsce?

To dla mnie zaszczyt i duma...

- wywiad z Komandorem Markiem Januszem Taberem w portalu żeglarski.info