Olsztyn, 13-14 kwietnia 2013 r. - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Olsztyn, 13-14 kwietnia 2013 r.