Gdynia, 3 maja 2012 r. - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Gdynia, 3 maja 2012 r.