Zaproszenie na spotkanie Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI, w dniu 26 listopada 2011 r. - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI, w dniu 26 listopada 2011 r.

Warszawa 26.09.2011 r.

L.dz. 102/09/2011

Szanowne Panie i Panowie Komandorzy
Członkowie Zarządu Głównego
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Członkowie Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień
YACHT KLUBU POLSKI

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI.

Miejsce spotkania: sala Klubowa YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA w Warszawie ul. Wał Miedzeszyński 377. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w dniu 26 listopada 2011 r.

Proponowany program spotkania:

 1. Otwarcie spotkania przez Komandora YACHT KLUBU POLSKI.
 2. Wspomnienie o Kolegach, którzy odeszli na wieczną wachtę (uczczenie pamięci minutą ciszy)
 3. Przedstawienie proponowanego programu spotkania
  1. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
  2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania Z.Gł. YKP w dniu 09.04.2011 Sekr. Gen. Jerzy Karbownik
 5. Informacja o realizacji Uchwał i wniosków Sekr. Gen. Jerzy Karbownik
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności za okres /kwiecień 2011 - listopad 2011 r.:
  1. Komandor YKP Janusz Marek Taber
  2. Sekretarz Generalny YKP Jerzy Karbownik / relacja fotograficzna ze spotkań/
   • - informacja o pracach przy tworzeniu strony internetowej YACHT KLUBU POLSKI
   • - informacja o potrzebie uaktualnienia danych dla potrzeb kontaktów i korespondencji
  3. Członkowie Prezydium Zarządu Głównego
  4. Skarbnik YKP Pani Beata Trojanowska
  5. Komandorzy Klubów
  6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kmdr Oskar Janowski
 7. Przedstawienie przez Kmdr Norberta Szymałę projektu Regulaminu przyznawania Jachtowych Patentów Flagowych i Osobistych Patentów Flagowych
 8. Zgłoszenie wniosków:
  1. Kmdr Norbert Szymała: o nadanie odznaczenia KOMANDORIA YKP
  2. Kmdr Jacek Byner obchody XXX lecia YACHT KLUBU POLSKI INOWROCŁAW oraz ogólnopolskie rozpoczęcie letniego sezonu żeglarskiego 2012 r.
  3. Sekretarz Generalny Kmdr Jerzy Karbownik nadanie Osobistych Patentów Flagowych i Jachtowych Patentów Flagowych
  4. Kmdr Janusz Marek Taber termin wiosennego zebrania Zarządu Głównego YKP
  5. Kmdr Janusz Marek Taber o przystąpieniu do prac przy wydawnictwie na 90 lecie Klubu
  6. wnioski z sali
 9. Głosowanie wniosków
 10. Przerwa w spotkaniu
 11. Informacja Kmdr Jerzego Knabe, o deklaracji przystąpienia do YACHT KLUBU POLSKI żeglarskiego środowiska polonijnego z Chicago i Nowy Jork
 12. Informacja Kmdr Jerzego Knabe dotycząca programu obchodów ROKU WAGNERA
 13. Informacja Kmdr Marka Słabego o starcie w regatach samotników Radosława Kowalczyka

Sekretarz Generalny Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Jerzy Karbownik

Komandor Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Janusz Marek Taber