Sprawozdanie Komandora YKP z działalności Zarządu Głównego YKP - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Sprawozdanie Komandora YKP z działalności Zarządu Głównego YKP

Sprawozdanie Komandora YKP z działalności Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI
za okres: od XXXVIII Nadzwyczajnego Zjazdu tj: 21 marca 2010 r.
do XL Zjazdu Sprawozdawczego tj: 24 listopada 2012 r.

Załączniki