Sprawozdanie z działalności Zarządu YKP 2015-2017 - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Sprawozdanie z działalności Zarządu YKP 2015-2017

Sprawozdanie z działalności
ZARZĄDU YACHT KLUBU POLSKI
w okresie 2,5-letniej kadencji:
od 12 kwietnia 2015 r. do 23 września 2017 r.

Załączniki