Protokół z zebrania Zarządu Głównego - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Protokół z zebrania Zarządu Głównego

Warszawa, 26 listopada 2011 r.

Protokół nr 5/2011 z zebrania Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI w siedzibie YKP WARSZAWA w Warszawie, w dniu 26 listopada 2011r.

Załączniki