Protokół z zebrania Zarządu Głównego - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Protokół z zebrania Zarządu Głównego

Olsztyn, dnia 25.02.2011 r.

Protokół nr 4/2/2011
z Zebrania Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI,
w dniu 11 grudnia 2010 roku
w siedzibie YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA.

Obecnych na zebraniu – 10 osób wg załączonej listy obecności.

Porządek obrad wg załącznika.

Ad. 1.

Otwarcia zebrania dokonał Komandor Janusz Marek Taber – witając jak zwykle ciepło zaproszonych gości zwłaszcza że wielu nie dojechało z powodu srogiej zimy.

Ad. 2.

Komandor Janusz Marek Taber przedstawił porządek zebrania i zawnioskował poszerzenie programu o następujące punkty:

 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 2. Komisji Uchwał i Wniosków

Jednocześnie na członków zaproponował do K.S. Kmdr Wiesława Żytowieckiego i Kmdr Stanisława Olszara, a do K.U.W. Kmdr Jerzego Stryjeckiego, Kmdr Stanisława Żyłę i Kmdr Jerzego Knabe.

Członkowie zebrania przyjęli przedstawione propozycje przez aklamację.

Komandor Oskar Janowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o umieszczenie w porządku obrad wystąpienia Komisji Rewizyjnej, co również zostało przyjęte przez zebranych jednomyślnie.

Ad. 3.

Komandor J.M. Taber pożegnał kolegów YKP którzy odeszli na wieczną wachtę:

 • Komandor Władysław Bujak, Wicekomandor, Honorowy członek YKP BYDGOSZCZ
 • Komandor Józef Czubak, Wicekomandor, Honorowy członek YKP KALISZ
 • Komandor Władysław Gaweł, Wicekomandor, Honorowy członek YKP KRAKÓW
 • Kol. Jan Ćwiertnia, członek YKP WARSZAWA
 • Kpt. Kazimierz Lisowski, członek YKP SZCZECIN
 • Kpt. Jerzy Mańkowski, członek YKP WARSZAWA
 • Kpt. Aleksy Pugacewicz, członek YKP LONDYN
 • Kpt. Paweł Rypiński, członek YKP SZCZECIN

Ad. 4 a.

Sekretarz Generalny Jerzy Karbownik przedstawił sprawozdanie z pierwszego spotkania Prezydium Zarządu Głównego i ukonstytuowania się Zarządu w dniu 11.04.2010 r. Protokół w załączeniu.

O głos poprosił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kmdr Oskar Janowski, który wskazał na zgodną z § 31 Statutu YKP potrzebę wyznaczenie komandora pełniącego obowiązki Pierwszego Zastępcy Komandora YKP.

Komandor J. M. Taber poinformował o powierzeniu funkcji Pierwszego Zastępcy YKP Kmdr Zbigniewowi Wasilewskiemu i zapewnił o uzupełnieniu stosownych dokumentów.

Ad. 4 b.

Kmdr J. M. Taber omówił przebieg otwarcia sezonu żeglarskiego 2010 w YKP OLSZTYN. Wyraził zadowolenie z organizacji tej uroczystości. Ubolewał nad fatalną frekwencją w uroczystości Kolegów z innych YKP-ów. Sprawozdanie Komandora uzupełnił Sekretarz Generalny prezentacją fotograficzną.

Ad. 4 c.

Relacja Kmdr J. M. Taber z udziału w uroczystości otwarcia sezonu żeglarskiego 2010 YKP BIAŁYSTOK w gościnnym Kozinie. Pełna aprobata dla przebiegu uroczystości i oprawy została doceniona poprzez ufundowanie przez Komandora głównej nagrody regat Pucharu Komandora YKP.

Ad. 4 d.

Następnie Kmdr J. M. Taber poinformował zebranych o ogromie prac jakie zostały wykonane w związku z potrzebą uporządkowania i uaktualnienia dokumentów za ostatnie dwa lata, które w następnej kolejności zostały przedłożone do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Po wielu poprawkach dokumenty zostały przyjęte i w końcu lipca otrzymaliśmy decyzję o rejestracji zmian w Zarządzie YKP.

Ad. 4 e.

Kmdr J. M. Taber zdał relację z przebiegu spotkania w Świnoujściu w którym uczestniczył wraz z Sekretarzem Generalnym J. Karbownikiem. Spotkanie to składało się z trzech etapów:

 • spotkanie na zlocie żeglarzy polonijnych z Malmo, które miało na celu zapoznanie Kolegów z zaletami pływania pod wspólna Banderą YKP, czego rezultatem jest zaproszenie dla przedstawicieli YKP do odwiedzenia żeglarzy Polonii w Malmo.
 • spotkanie z Prezydentem Miasta Świnoujście. Prezydent przyjął od nas materiały przybliżające działalność YKP, co dało mu możliwość poznania „jakości” żeglarzy gromadzących się w szeregach YKP.
 • spotkanie z żeglarzami Świnoujścia. Należy przyznać, że szczególnie pomyślnie wypadły rozmowy z żeglarzami Świnoujścia, gdyż zaowocowały pisemną deklaracją wstąpienia w szeregi YKP.

Wystąpienie było ilustrowane licznymi zdjęciami prezentowanymi przez Sekretarza Generalnego J. Karbownika

Ad. 4 f,g,h,i.

Przedstawiciel żeglarzy ze Świnoujścia Kmdr Marek Słaby przedstawił deklarację przystąpienia do naszego stowarzyszenia. Kmdr Kazimierz Wójcik poprosił o przedstawienie stanu personalnego i administracyjnego. Kmdr M. Słaby przedstawił rys stanu klubu - 15 osób, trzy jachty klubowe, brak siedziby aczkolwiek podjęto istotne działania u władz miasta o przyznanie części zabytkowych obiektów Basenu Północnego.

Kmdr Jerzy Knabe wyraził poparcie. W wyniku głosowania wniosek o przyjęcie kolegów ze Świnoujścia w poczet członków rzeczywistych YKP stał się faktem. Kmdr Janusz M. Taber wręczył Kmdr Markowi Słabemu stosowne dokumenty potwierdzające przynależność do naszego stowarzyszenia – Klubowy Patent Flagowy oraz banderę YKP.

Ad. 4 j.

Relację z pobytu w Malmo, Lund i Kopenchadze pominięto.

Ad. 4 k.

Kmdr J. M. Taber przedstawił przebieg kolejnych wizyt w:

 • YKP BYDGOSZCZ - podniesienie Bandery YKP – specjalny list do władz miejskich;
 • YKP SZCZECIN – o możliwości uzyskania miejsca na swoją siedzibę w związku z porozumieniem zawartym z właścicielem portu „Marina – hotele”; Regaty OLDTIMERÓW, spotkanie z członkami Klubu.
 • YKP INOWROCŁAW – Uroczyste podniesienie Bandery YKP, spotkanie z Seniorami Klubu i Członkami Zarządu Klubu, propozycja Komandora J.M Tabera o zorganizowaniu w 2012r. rozpoczęcia ogólnopolskiego sezonu żeglarskiego z okazji jubileuszu 65-lecia Klubu;
 • Klubie Morskim TRAMP w Mielnie.

Ad.4 l.

Kmdr J.M. Taber omówił również przebieg uroczystości 55- lecia YKP KRAKÓW, w której uczestniczyli spośród wielu zaproszonych, niestety tylko kmdr J. M. Taber i Sekretarz Generalny J. Karbownik. Pochwała dla organizacji uroczystości jubileuszowych. Ilustracja fotograficzna J.K.

Ad. 5.

Relacje o sytuacji w Klubach:

Kmdr Jan Orzechowski z YKP KKRAKÓW wspomniał o wielu trudnościach związanych z powodziami, które dotknęły tereny i obiekty ich przystani oraz o projektach budowy nowej przystani. Przekazał obecnym cenną uwagę o korzyściach wynikających z dobrowolnego ubezpieczenia klubu. Osiągnięcia żeglarskie YKP KRAKÓW, to liczne rejsy po Morzu Śródziemnym, dookoła Sardynii i po Bałtyku , szkolenia dzieci i młodzieży na podstawowe stopnie żeglarskie.

Kmdr Wiesław Żytowiecki z YKP BIAŁYSTOK, zwrócił uwagę na szczególne osiągnięcia we współpracy z YKP BIELSKO, która zaowocowała możliwością korzystania z przystani w Kozinie na Mazurach.

Kmdr Ryszard Lutosławski z YKP BREMA wspomniał, że z powodów migracyjnych liczba członków znacznie zmalała (do 7 członków), ale jest dobrej myśli, gdyż 2 nowych członków zadeklarowało przystąpienie do Klubu. Główne kierunki działania to udział w licznych rejsach morskich oraz oczekiwania na zniesienie niemieckich ograniczeń administracyjnych dotyczących rejestracji działania klubów pozaniemieckich.

Relacja z działalności Klubu YKP BYDGOSZCZ z powodu trudności z dojazdem na zebranie została przedstawiona tylko na piśmie.

YKP BIELSKO - w imieniu Kmdr Roberta Szymały, głos zabrał Kmdr Krzysztof Bogusławski, który omówił sytuację w Klubie. Za szczególne osiągnięcia Klubu uznał zdobycie tytułu Mistrza Świata w klasie Micro Cruiser, dzięki ufundowaniu przez mBank regatowej łódki, wspominał również o udanej współpracy z żeglarzami ze Słowacji i organizowaniu wspólnych regat. Własny jacht na Morzu Śródziemnym pozwala członkom Klubu uczestniczyć w licznych rejsach.

YKP BERLIN - z powodu nieobecności przedstawiciela Klubu na zebraniu dostarczono sprawozdanie pisemne.

Kmdr Jerzy Doliński przedstawił sytuację w YKP CZĘSTOCHOWA: liczba członków - 26, posiadany sprzęt - armatorski, siedziba wspólna z OZŻ. Członkowie Klubu brali udział w licznych rejsach u wybrzeży Grecji i Chorwacji oraz na Mazurach. Szkolenia żeglarskie - na stopień żeglarza jachtowego. Dobrze rozwinęła się współpraca z innymi okolicznymi Klubami żeglarskim a przede wszystkim z harcerzami. W związku z jubileuszem 15 lecia Klubu Kmdr J. Doliński gorąco zaprosił na uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego.

YKP INOWROCŁAW - brak przedstawiciela. Dzwonili, iż z powodu ogromnej śnieżycy nie są w stanie przyjechać.

YKP KALISZ- brak jakichkolwiek informacji o Klubie.

YKP GORZÓW WIELKOPOLSKI - Kmdr J.M. Taber odczytał pismo członków YKP GORZÓW WLKP.o chęci wznowienia działalności statutowej pod banderą YKP.

YKP KATOWICE - brak kontaktów. Liczne próby nawiązania kontaktów nie dały rezultatu. Wniosek Kmdr J.M. Taber o zawieszenie Klubu w działalności stowarzyszenia YKP z dn. 01.01.2010 do czasu wyjaśnienia sytuacji. Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła wniosek po jednogłośnym przegłosowaniu przez zebranych.

YKP LONDYN - Kmdr Jerzy Knabe wspomniał o licznych rejsach członków po Morzu Północnym oraz o deklaracji udzielenia pomocy przez członków YKP LONDYN dla jachtu Fryderyk Chopin. Wspomniał również o swojej wizycie w YKPolonia Nowy York i podjętej tamże inicjatywie budowy tablicy - pomnika ku czci Władysława Wagnera na Beef Island - British Virgin Islands, Karaiby.

YKP LUBLIN - Kmdr Wojciech Sadowski wspomniał o powołaniu fundacji czterech lubelskich klubów żeglarskich, której głównym celem jest zdobycie miejsca – bazy dla ich statutowej działalności. Wygrano przetarg na zakup 6 ha działki nad zalewem i czynione są przygotowania do budowy wspólnej przystani. Przeprowadzono liczne remonty na „Biegnąca po falach”. Zorganizowano liczne rejsy morskie i po Mazurach. Odbyły się cztery szkolenia na stopnie żeglarskie.

YKP NOWY TARG - Kmdr Andrzej Grabowski przedstawił sytuację w Klubie po powodziach, które dotknęły ich w ubiegłym roku. Liczba członków – około 30. Zorganizowano imprezę żeglarsko-regatową – dla dzieci i młodzieży specjalnej troski. Członkowie Klubu ufundowali Kamień Pamięci Żeglarzy związanych z Podhalem, organizowali rejsy po Morzu Śródziemnym i ogólnodostępne Regaty dla żeglarzy z Nowego Targu.

YKP OLSZTYN - Kmdr Jerzy Karbownik poinformował zebranych o zdobyciu dofinansowania unijnego w kwocie 1,5 mln złotych na budowę nowej przystani, która rozpocznie się wiosną 2011 r. Członkowie YKP OLSZTYN zorganizowali 11 imprez regatowych oraz brali udział w licznych regatach DZet w kraju i za granicą. Liczba członków - 82.

YKP SAN FRANCISCO - brak przedstawicieli.

YKP SZCZECIN – Kmdr Stanisław Żyła uzupełnił wcześniejsze wystąpienie. Wspomniał o nowych inicjatywach – regaty starych jachtów – Epifanes Trophy 2010 Clasic Race oraz regaty organizowane z niemieckimi żeglarzami z Ueckermunde, w których brało udział ponad czterdzieści jachtów. Prowadzone są rozmowy z żeglarzami z Berlina o wspólnych inicjatywach na przyszły rok. Do grona członków YKP SZCZECIN również deklarują chęć wstąpienia motorowodniacy portujący na wspólnej przystani „Marina”.

YKP TYCHY - Kmdr Stanisław Olszar – stan na dzień dzisiejszy to 20 członków, dwa jachty na Mazurach stacjonujące w Węgorzewie. Ponad 12-letnia walka z władzami miasta o przyznanie prawa własności zajmowanych obiektów wybudowanych z własnych środków. Nowa inicjatywa tyskich żeglarzy to wywalczenie zgody na dopuszczenie jednostek żaglowych do pływania po jeziorze Goczałkowickim, co w przypadku powodzenia pozwoli na intensywniejszy rozwój żeglarstwa w regionie.

YKP ZAKOPANE – sprawozdanie pisemne, nieobecność usprawiedliwiona.

Kmdr Stanisław Żyła ku przestrodze, opowiedział o wypadku jaki przydarzył się kapitanowi ich jachtu „Shark”. W trakcie wchodzenia do port na Biskajach jacht wylądował na mieliźnie pomimo właściwych map, dostatecznego doświadczenia kapitana i sprawnego GPS-a. Jak się okazało przyczyną był błąd wskazań GPS dochodzący do 150 m.

Kmdr Ryszard Lutosławski z racji dużego doświadczenia i posiadanych kwalifikacji, wyjaśnił prawdopodobieństwo tego błędu, uważając że nie została wprowadzona do urządzenia odpowiednia procedura i jednocześnie zaproponował nieodpłatne dla członków YKP szkolenie z meteorologii.

YKP GDYNIA Kmdr Marek Stawiszyński. Stan Klubu to 90 członków. Własne jachty pozwalają na częste rejsy po morzu. Równolegle rozwija się dynamicznie działalność sportowa w klasach Optymist, Laser, 420, 470 i 49. W wyniku korzystnej umowy sponsorskiej wyremontowano główny hangar, wymieniono 45 okien. Po ciężkim boju z PZU wywalczono odszkodowanie w kwocie 65000 zł za złamany maszt na jachcie „Kniaź” co potwierdza oporność ubezpieczycieli przy tego rodzaju wypadkach. W związku z inicjatywą władz administracyjnych Gdyni i Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Kmdr M.Stawiszyński przedstawił uzasadnione obawy o przyszłość jego jak i innych sąsiadujących klubów basenu jachtowego Skweru Kościuszki. Mają być wyburzone obecne budynki a na ich miejscu mają powstać obiekty o charakterze komercyjnym z miejscami na działalność tych klubów. Wszystkie obawy przedstawił na piśmie z prośbą o wsparcie YKP ZG.

O głos poprosił Kmdr Jerzy Łyżwiński, który potwierdził uzasadnione obawy klubów gdyńskich.

YKP WARSZAWA - Kmdr Jerzy Stryjecki - Klub liczy obecnie 410 członków, około 50 osób odbywa staż kandydacki i około 30 oczekuje na rozpatrzenie deklaracji o uzyskanie praw kandydackich.

Priorytetowymi zadaniami jest uzyskanie tytułu wieczystej dzierżawy wybudowanego przez naszych antenatów portu w Jadwisinie, uzyskanie stabilnych warunków korzystania z portu w Nieporęcie oraz podjęcie starań o uzyskanie środków unijnych na rozbudowę bazy w Warszawie i Jadwisinie.

Ustabilizowany stan finansowy Klubu umożliwia systematyczny wzrost nakładów na utrzymanie i rozwój naszej bazy.

Priorytetem są starania o odmłodzenie naszego grona oraz rozszerzanie działalności szkoleniowej i sportowej. Obecnie z klubów mazowieckich zajmujemy pierwsze miejsce w szkoleniu na stopnie żeglarskie i motorowodne. Z pozytywnym skutkiem, konkurujemy z YKP GDYNIA, uzyskując coraz lepsze wyniki, plasując się w czołówce młodzieżowej sportowej punktacji krajowej.

Problemem głównym, z jaki borykamy się chyba nie tylko my, jest narastająca bierność członków Klubu, których spora liczba oczekuje świadczenia im priorytetowych usług, przy braku z ich strony zaangażowania w solidarne działanie na rzecz rozwoju wspólnej wartości, jaką jest nasze stowarzyszenie.

Ambitnym zamierzeniem na najbliższy okres jest podjęcie starań, aby YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA został Klubem elitarnym. Naszym zdaniem wynika to z faktu, że klubów żeglarskich jest w kraju dosyć, natomiast YACHT KLUB POLSKI jest jeden i Klubowi o wieloletniej tradycji winno zależeć nie na zwiększaniu liczebności lecz uzależnianie członkostwa od zrozumienia niezbędnej wspólnej dbałości o rozwój stowarzyszenia.

Ad.6.

Sekretarz Generalny J. Karbownik przedstawił główne punkty sprawozdania z posiedzenia Prezydium YKP z dnia 16 października 2010r , wskazując na brak szczegółów w zakresach obowiązków Wicekomandorów YKP co powinno być niezwłocznie uzupełnione.

Ad.7.

Kol. Beata Trojanowska przedstawiła stan finansowy stowarzyszenia zwracając uwagę na 100 % opłacenie składek przez zrzeszone Kluby. Stan na koncie YKP wynosi obecnie 20.584 zł, wydano 1.360 zł na materiały biurowe oraz 570zł na cele reprezentacyjne (czapeczki YKP, książki - historia YKP dla uczestników zlotu żeglarzy w Świnoujściu i Kopenhadze, Prezydenta Miasta Świnoujście

Ad.8.

Kmdr Janusz M. Taber przedstawił wniosek o podjęciu przez Zarząd Główny YKP uchwały o zwołaniu w dniu 09 kwietnia 2011r Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów YKP w celu nadania Godności Komandora Honorowego Kmdr Antoniemu Aleksandrowiczowi i Kmdr Mariuszowi Zaruskiemu. Wniosek został przyjęty przez Komisję Uchwał i Wniosków i jednomyślnie przegłosowany przez zebranych.

Ad.12. *

W imieniu Przewodniczącego Kapituły Kmdr Norberta Szymały o głos poprosił Kmdr O. Janowski przedstawiając pozytywnie zaakceptowane przez Kapitułę dwa wnioski o nadanie Komandorii dla:

- Kmdr Mieczysława Całki, YKP KRAKÓW

- Kmdr Wiesława Tarełko, YKP GDYNIA

Kmdr J.M. Taber zwrócił uwagę na niezgodną z naszymi wymogami procedurę przedstawienia wniosków. Należy na dwa miesiące przed zgłoszeniem, wnioski przesłać do Sekretarza Generalnego (paragraf 6 Regulaminu Komandorii) między innymi celem przygotowania procedury tajnego głosowania.

Zebrani na wniosek Kmdr J. Stryjeckiego przegłosowali jednogłośnie zgodę na jawne głosowanie w/w wniosków.

Wniosek o nadanie Komandorii obydwu Kolegom został przegłosowany przy jednym głosie wstrzymującym się.

Następnie odbyło się głosowanie o nadanie Jachtowych Patentów Flagowych i Osobistych Patentów Flagowych dla: członków YKP KRAKÓW i NOWY TARG (imienna lista wniosków w załączeniu).

Wszystkie wnioski przyjęto jednogłośnie.

O głos poprosił Kmdr J. Łyżwiński zgłaszając brak w Regulaminie i Statucie procedury w głosowaniach przez Komandora Honorowego oraz brak Regulaminu pośmiertnego nadawania Godności Komandora Honorowego.

Ad.9.

Deklarację o reaktywowaniu YACHT KLUBU POLSKI GORZÓW WIELKOPOLSKI przedstawił Kmdr J.M. Taber. Zebrani jednogłośnie przegłosowali wniosek.

Ad.10.

Nieobecność wielu Wicekomandorów YACHT KLUBU POLSKI, członków Prezydium spowodował przeniesienie tego punktu na drogę elektroniczną.

Ad.11.

Sekretarz Generalny J. Karbownik upoważnił Kol. Kmdr Marka Słabego YKP ŚWINOUJSCIE do przedstawienia obrazu sytuacji naszej strony internetowej. Prace nad tą stroną prowadzone przez zespół - Kmdr Marek Słaby i Kol. Mariusz Pękala YKP OLSZTYN są zaawansowane i mają szansę ukończenia do czasu Nadzwyczajnego XXXIX Zjazdu Delegatów YKP. Jednak głównym warunkiem powodzenia tego zadania jest zebranie stosownej kwoty na opłacenie tego przedsięwzięcia. Kmdr J. Stryjecki zaproponował jednorazową składkę celową. Zebrani zgodzili się z propozycją szczególnie dlatego, że będzie to strona do wykorzystania przez wszystkie zrzeszone Kluby.

O głos poprosił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kmdr Oskar Janowski, który oświadczył, że KR uznając społeczny wkład pracy w działanie ZG, będzie się starała unikać ataków przeciwko Osobom a głównie będzie prowadziła kontrole - dochodzenia "w sprawie ".

Następnie zwrócił uwagę, że KR jest jedną z niezależnych władz YKP i należy stosować nazwę ( zgodnie z § 17 Statutu) -"Komisja Rewizyjna YKP".

Dalej poruszył potrzebę umieszczenia zapisu w dokumentacji o funkcji Pierwszego Zastępcy Komandora YKP (§ 31 Statutu).

Przedstawił jako ważną i trudną do załatwienia sprawę braku kompletu dokumentacji, a w szczególności podjętych do realizacji uchwał z ostatniego Zjazdu Delegatów (brak : sprawozdania z cz. 1-szej Zjazdu oraz uchwał).

Na końcu wnioskował o podjęcie działań w związku ze zbliżającym się 90-leciem YKP.

W odpowiedzi na to wystąpienie głos zabrał Kmdr J.M. Taber który wyjaśnił, że to między innymi próba dopisania słowa do nazwy Komisja Rewizyjna spowodowała odrzucenie przez KRS naszych wniosków korekcyjnych. Natomiast co do dopisania „Pierwszy Zastępca Komandora” czynności są czynione, co widać na stronie YKP. Sprawy związane z przygotowaniami do uroczystościami 90-lecia YKP skutecznie ruszyły z miejsca, tuż przed zebraniem Z.Gł. YKP.

Ad.13.

Kmdr J.M. Taber wspomniał o istnieniu Narodowej Biblioteki Cyfrowej i nadziei z nią związanej, w związku z gromadzeniem materiałów biograficznych o Kmdr Antonim Aleksandrowiczu, jednocześnie apelując do zebranych o pomoc w zgromadzeniu materiałów.

Ad.14.

Wolne wnioski: Kmdr J. Knabe odczytał list od Polonijnych żeglarzy z Toronto, którzy proszą o rozpatrzenie możliwości utworzenia u nich YACHT KLUBU POLSKI. W imieniu dość licznej rzeszy żeglarzy wniosek podpisał Kpt. Jan Zamorski.

Kmdr J. Knabe wspomniał o inicjatywie żeglarzy polonijnych uczczenia pamięci słynnego Polaka Kpt. Władysława Wagnera. Projekty tej uroczystości za aprobatą zebranych będą przedstawione na stronie YKP.

Na zakończenie zebrania Kmdr Janusz M.Taber złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2011 Roku.

Protokół sporządził
Sekretarz Generalny
Jerzy Karbownik

Komandor Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Janusz Marek Taber

* Przedstawiona w protokole kolejność punktów odzwierciedla porządek ich poruszania w trakcie obrad.