Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Głównego - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Głównego

Warszawa, 22 marca 2012 r.

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI, w dniu 22 marca 2012r.