Protokół z XXXIX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Protokół z XXXIX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

Warszawa, 9 kwietnia 2011 r.

Protokół z XXXIX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów
YACHT KLUBU POLSKI,
z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

 1. 1. Komandor YKP Janusz Taber przywitał wszystkich zebranych: zaproszonych gości i delegatów z poszczególnych klubów z całej Polski.
 2. 2. Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano Kol. Zbigniewa Wasilewskiego. Asesorem zjazdu został wybrany kol. Kazimierz Wójcik.
 3. 3. Wybór składu poszczególnych komisji:
  • Komisja Skrótacyjna - Kol. Stanisław Żyła i Kol. Krzysztof Bogusławski,
  • Komisja Mandatowa - Kol. Leszek Michalski i Kol. Bohdan Gawęski,
  • Komisja Uchwał i Wniosków - Kol. Jerzy Stryjecki i Kol. Jerzy Burgat,
  • Wybrano dwóch sekretarzy - Kol. Jerzy Karbownik i kol. Stanislaw Olszar.
 4. 4. Sekretarz Jerzy Karbownik od uchwały z poprzedniego Zjazdu.
 5. 5. Kol. Marek Pacholec wygłosił laudacje dla kolejno:
  1. Komandora Antoniego Aleksandrowicza,
  2. Komandora Mariusza Zaruskiego.
 6. 6. Z kolei głos zabierali:
  1. Komandor Jerzy Łyżwiński:
   1. Przywołał kilka wspomnień o działalności Komandora Aleksandrowicza a szczególnie o jego konstrukcjach jachtowych oraz opowiedział o pamiątkach z jego działalności w YKP.
   2. Przekazał historyczny znaczek ówczesnego Komandora na ręce obecnego Komandora Janusza Tabera.
   3. Przekazał dla Klubu własnoręcznie wykonany portret Komandora Antoniego Aleksandrowicza.
  2. Zaproszony Gość, Dyrektor Centrum PTTK:
   1. przekazał zebranym kilka słów o Generale Mariuszu Zaruskim oraz wręczył na ręce Komandora Janusza Tabera, plik kopii dokumentów historycznych o Generale.
  3. Komandor Janusz Taber:
   1. Przypomniał, że w tym roku, w dniu 8 kwietnia minęło 70 lat od śmierci Generała, który zmarł w wiezieniu KGB, w miejscowości Cherson, obecnie Ukraina.
   2. Poinformował też, że delegacja YKP weźmie udział w uroczystym przekazaniu grobu Generała pod opiekę władz Polski.
   3. Przedstawił kol. Mieczysława Mikołajczyka jako nowego Kmdr YKP Bydgoszcz, który pokrótce przybliżył zebranym aktualną sytuację w Klubie.
 7. 7. Przewodniczący Zjazdu odczytał protokół Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej oświadczając jednocześnie, że obecny Zjazd Nadzwyczajny jest prawomocny i może podejmować uchwały.
 8. 8. Wyniki głosowania o przyznanie tytułu Honorowego Komandora Yacht Klubu Polski przedstawiła Komisja Skrótacyjna:
  1. - Komandor Antoni Aleksandrowicz : 47 głosów na tak ( jednogłośnie )
  2. - Komandor Mariusz Zaruski : 47 głosów na tak ( jednogłośnie ).

  Po odczytaniu wyników głosowania Przewodniczący Zjazdu ogłosił fakt nadania tytułu Honorowego Komandora Yacht Klubu Polski dla Komandora Antoniego Aleksandrowicza oraz dla Komandora Mariusza Zaruskiego.

 9. 9. Z okazji tak doniosłego wydarzenia w YKP, Komandor Janusz Taber wręczył okolicznościowe dyplomy wszystkim przedstawicielom zaproszonych instytucji i organizacji oraz wszystkim delegatom na Zjazd. Poinformował tez zebranych, że delegacja YKP zawiezie takie dyplomy dla władz miasta Cherson oraz dla organizacji Polonijnych działających w tym mieście.
 10. 10. Następnie głos zabrali:
  1. Komandor YKP ZAKOPANE uzupełnił informacje o Gen. Mariuszu Zaruskim dotyczące jego działalności w sekcji Narciarskiej w Zakopanem
  2. Komandor YKP Inowrocław poinformował o Pucharze Polski w klasie Optymist, który odbędzie się w dniach 5-6czerwca 2011 roku.
  3. Komandor YKP Nowy Targ zaprosił do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu Sezonu Żeglarskiego YKP, które odbędzie się w miejscowości Mizerna nad jeziorem Czorsztyńskim w dniu 3-go maja 2011r.
  4. Kol. Jerzy Knabe przypomniał zebranym o uroczystościach związanych z pamięcią o Władysławie Wagnerze, pierwszym Polaku który opłynął świat pod żaglami w latach 30-tych.

Na tym Zjazd nadzwyczajny YKP dobiegł do końca. Zakończenie Zjazdu ogłosił Komandor YKP Janusz Taber, dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie.

Protokół sporządził
Sekretarz YKP
kmdr Stanisław Olszar

Komandor Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Janusz Marek Taber