Protokół z zebrania Zarządu Głównego 14 kwietnia 2012 r. - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Protokół z zebrania Zarządu Głównego 14 kwietnia 2012 r.

Warszawa, 14 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 6 z zebrania Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI w dniu 14 kwietnia 2012 r. w siedzibie YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA.