Protokół Komisji Uchwał i Wniosków - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
z obrad Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI
odbytych 9 kwietnia 2011r.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

 • Kmdr Jerzy Stryjecki – przewodniczący
 • Kol. Władysław Kowalczyk
 • Kmdr Kazimierz Wójcik

przedkłada protokół zawierający wnioski, które zgłoszono, rozpatrzono i przyjęto w trakcie obrad Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI:

 1. Kmdr Janusz Marek Taber:

  wniosek o powierzeniu funkcji wicekomandora ds. młodzieży i sportu Kmdr Jerzemu Sawickiemu członkowi YKP GDYNIA, w związku z odejściem na wieczną wachtę Kmdr Andrzeja Rachwalskiego z YKP BYDGOSZCZ. Komandor Jerzy Sawicki obecnie pełni funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego YKP

 2. Kmdr Janusz Marek Taber:

  wniosek o przyjęcie terminu 7 maja 2011 r. na organizację uroczystości ogólnopolskiego rozpoczęcia letniego sezonu żeglarskiego 2011 r. i podniesienia Bandery YACHT KLUBU POLSKI i powierzenie tej organizacji, Zarządowi YKP NOWY TARG.

 3. Kmdr Janusz Marek Taber:

  wniosek o powierzenie Kmdr Sebastianowi Jaroszowi z YKP WARSZAWA, zakresu prac nad projektami odznaczeń i wyróżnień jubileuszowych na 90 lecie YKP oraz grafiką jubileuszowego wydawnictwa.

 4. Kmdr Janusz Marek Taber:

  wniosek o opracowanie projektu Regulaminu przyznawania Osobistych Patentów Flagowych i Jachtowych Patentów Flagowych, proponując jako autorów opracowania członków Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień YKP.

 5. Kmdr Jerzy Stryjecki:

  wniosek o zakończenie opracowania w/w. projektu Regulaminów w terminie do końca września br. i rozesłania go do zaopiniowania poszczególnym Klubom, tak aby umożliwić jego przyjęcie podczas najbliższych obrad Zarządu Głównego YKP.

 6. Kmdr Janusz Marek Taber:

  wniosek o zwołanie następnego zebrania Zarządu Głównego YKP w dniu 26 listopada 2011 r.

 7. Kmdr Jerzy Karbownik:

  wniosek o uzupełnienie przez członków Prezydium ZG YKP programów działalności w zakresie przyjętych zobowiązań, celem opracowania planu działalności Prezydium.

 8. Opinia Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień odczytana przez Kmdr Norberta Szymałę:

  • wniosek Zarządu YKP NOWY TARG o nadanie KOMANDORII Kol. Andrzej Olbert
  • wniosek Zarządu YKP CZĘSTOCHOWA o nadanie KOMANDORII Kol. Jan Baczyński
 9. Kmdr Norbert Szymała - opinia Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień:

  wnioski o nadanie Brązowego Medalu YKP złożone przez:

  • Zarząd YKP CZĘSTOCHOWA:
   • Kol. Janusz Kołodziejczyka,
   • Kol. Piotr Klimecki
   • Kol. Adam Góra
  • oraz Zarząd YKP SZCZECIN
   • Kol. Janusz Charkiewicz
   • Kol. Paweł Ryżewski
   • Kol. Anna Żyła.
 10. Kmdr Norbert Szymała - opinia Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień:

  wniosek YKP CZĘSTOCHOWA o nadanie Srebrnego Medalu YKP Firma Handlowo – Produkcyjna GOLDEGS s.j. Arkadiusz Rybak

 11. Kmdr Jerzy Karbownik:

  wnioski Zarządu YKP SZCZECIN o przyznanie Jachtowych Patentów Flagowych:

  • Kol. Antoni Kuźmiński
  • Kol. Dariusz Wilczewski
  • Kol. Robert Celt
  • Paweł Rojewski
  • Kol. Andrzej Kłódka
  • Kol. Łukasz Bierski
 12. Kmdr Jerzy Stryjecki:

  wniosek o zbadanie przez Komisję Rewizyjną YKP, czy stosowany Regulamin Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień YKP spełnia statutowe wymogi uregulowane w § 19 ust. 2 pkt 7 oraz § 36 ust. 2 tj. został zatwierdzony przez Zjazd Delegatów YKP.

 13. Kmdr Jerzy Stryjecki:

  wniosek o zbadanie przez Komisję Rewizyjną YKP spełnienia wymogów regulaminowych (Regulaminu KOMANDORII YKP) oraz prawidłowości procedury złożenia i zaopiniowania wniosków o nadanie KOMANDORII dla Kol. Radosława Zadrożyńskiego oraz Kol. Jana Żółtowskiego z YKP WARSZAWA.

 14. Kmdr Jerzy Karbownik:

  wniosek o przyjęcie propozycji Kmdr Marka Słabego z YKP ŚWINOUJŚCIE, dofinansowania przez poszczególne Kluby, w kwocie 250 zł opracowania wspólnej strony internetowej.

Wnioski zostały odczytane przez Przewodniczącego Komisji i poddane pod głosowanie

Przewodniczący Komisji
Kmdr Jerzy Stryjecki

Członek Komisji
Kol. Władysław Kowalczyk

Członek Komisji
Kmdr Kazimierz Wójcik

Przewodniczący obrad
Kmdr Janusz Marek Taber

Warszawa, 9 kwietnia 2011 r.