Decyzja UP o objęciu ochroną znaku towarowego YKP - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Decyzja UP o objęciu ochroną znaku towarowego YKP

Warszawa, 28 września 2007 r.

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
Departament Badań Znaków Towarowych
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa skr. poczt. 203

DECYZJA

Na podstawie art. 147 i art 150 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) Urząd Patentowy RP udziela:

PRAWO OCHRONNE

na znak towarowy graficzny
zgłoszony w dniu 2006-03-28
za numerem Z - 308333
z pierwszeństwem od dnia
na rzecz
"YACHT KLUB POLSKI" Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Warszawa, Polska,

przeznaczony do oznaczenia towarów i/lub usług wymienionych w załączniku

klasyfikacja nicejska: 12 37 41
klasyfikacja wiedeńska: 18.4.1 24.1.5 24.11.1 24.13.25 29.1.15
zastrzeżenia: czerwony niebieski biały złoty srebrny

Załączniki