Wojciech Sadowski - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI