Sławomir Bartosik - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI