Paweł Ryżewski - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Paweł Ryżewski

Członek Zarządu ds. żeglarstwa morskiego YKP - wybrzeże zachodnie

Zarząd Główny

  • Członek Zarządu ds. żeglarstwa morskiego YKP - wybrzeże zachodnie od 12 kwietnia 2014