Jan W. Zamorski - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI