Informacje o klubie: YKP TORONTO - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI