Informacje o klubie: YKP LUBLIN - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI