Informacje o klubie: YKP LONDYN - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI