YKP dawniej i dziś - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

YKP dawniej i dziś

Komandor Honorowy Jerzy Łyżwiński

Na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku wraz z odradzającą się Polską, grupa jachtsmenów dla których Honor i Ojczyzna była priorytetem, stworzyli Stowarzyszenie, które stało się jednym z pierwszych klubów jachtowych.

Od najwyższych władz Państwa uzyskali prawo do noszenia bandery Marynarki Wojennej z godłem YKP.

Bandera ta jest do dziś symbolem naszego patriotyzmu i najlepszych tradycji jachtingu. Znamiennym jest to, że tylko jeden klub żeglarski w naszym kraju posiada ten przywilej.

YKP stał się współzałożycielem PZŻ i tym samym wnioskodawcą i współtwórcą struktur żeglarskich. Nasi komandorzy od zarania pełnili i pełnią wysokie funkcje w strukturach PZŻ. Pierwszym Wiceprezesem PZŻ był Wicekomandor oraz współzałożyciel YKP Antoni Aleksandrowicz.

Kadra YKP stworzyła bazę legislacyjną – przepisy regatowe nadzoru technicznego, bezpieczeństwa dla żeglarstwa polskiego. Pierwsze konstrukcje jachtów powstawały w YKP.

Pomimo burz historii, nawet za czasów okupacji kontynuowaliśmy działalność szkoląc między innymi żołnierzy AK, a nawet organizowaliśmy regaty na Wiśle.

Trwamy niezmiennie 95 lat dzięki zawsze ogromnemu zaangażowaniu społecznemu naszych członków, dzięki zachowaniu najlepszych tradycji żeglarskich na śródlądziu i morzu w oparciu o nasz niezmienny statut, ubiory i banderę, którą z dumą noszą nasze kluby w kraju i polonijne w USA, Anglii, Niemczech.

Komandor Honorowy
Jerzy Łyżwiński

Zobacz też: